Size her fırsatta düşmanlık eden, mutluluğunuzu çekemeyen, eliyle ve diliyle size zarar veren insanlara okunur, kendileri kazdıkları kuyuya düşüp perişan olurlar sonunda...

Her gün üç kere okunur'

'Ve asmim ve ebkim sümme a'mi adüvvena. Ve ahrıshüm ya zelcelali bi havsemet''

Kaynak; gizli ilimler


Alıntı